Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye Romatoloji Derneği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı ile ortaklaşa bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz “Ekleme Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu’nun 10-13 Ekim 2024 tarihlerinde Hilton Dalaman Sarıgerme Hotel, Muğla’da gerçekleştireceğiz.

Kapsadığı konular bakımından ekleme bütüncül bir yaklaşımı ele alacağımız sempozyumumuzda; bu yıl el ve el bileği hastalıkları üzerine romatoloji, dermatoloji, ortopedi, radyoloji, fizik tedavi, algoloji bakış açıları üzerinde yoğunlaşacağız.

Alanında uzman konuşmacılar tarafından eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde yeni gelişmeler ve tedavilerin işleneceği bilimsel oturumlar, vaka tartışma oturumları, girişimsel eğitimler, kurslar, sözlü ve poster bildiri oturumları gerçekleştirilecektir.

Kongremize desteklerinizi ve katılımınızı bekler, saygılarımı sunarım.

Sempozyum düzenleme kurulu adına,

Saygılarımla,

Prof. Dr. Emine Figen Tarhan
Sempozyum Başkanı